Ke zkouškám na vyšší technický stupeň:

Požadavky ke zkoušce na 5.KYU
Doplnění požadavků o komentáře. Čtěte str. 1-7 (dokument není určen pro mláďata)

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu - judo

Práce Multimediální učební materiál pro výuku judo, vznikala od poloviny roku 2008 jako část projektu Katedry gymnastiky a úpolů na Fakultě sportovních studií v Brně. Celý projekt se skládá ze tří úpolových sportů, kterými jsou aikido, karate a judo. Z těchto tři částí je dohromady vytvořen výukový video materiál, umístěný na elportálu Masarykovy univerzity. Tudíž je volně přístupný široké veřejnosti. Práce se nezabývá kompletní problematikou technik, které se týkají a spadají do bojového umění. Jsou zde pouze vybrané techniky tvořící základní přehled o této problematice. Tyto nejzákladnější techniky zpracované do video podoby mají sloužit jako učební podpora studentům Fakulty sportovních studií, ale i veškeré pedagogické veřejnosti podílející se na výuce dětí a všem zájemcům hledajícím informace týkající se těchto tří bojových umění.

Interaktivní multimetiální učebnice
Bakalářská práce s texty doplňujícími učebnici

Co už umím! (oddíl mláďat)

Dokument určený převážně pro náš oddíl mláďat, ve kterém je přehled jejich základních znalostí a dovedností.

Co už umím! (oddíl mláďat)